rekvalifikace, školení, daňové semináře, služby v oblasti BOZP a PO

ÚVOD                KURZY              SEMINÁŘE             BOZP servis           O NÁS             KONTAKT            CERTIFIKÁTY

 

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI a POŽÁRNÍ OCHRANA

ve Vaší firmě

 

Nabízíme Vám kompletní zajištění Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a Požární ochrany 

ve Vaší firmě formou externí spolupráce.

 

  • Pravidelné kontroly Vašeho pracoviště z hlediska BOZP a PO včetně zpracování zápisů.

  • Zpracování veškeré potřebné dokumentace – místních provozních bezpečnostních předpisů (provozní, skladovací řády, systémy bezpečnosti práce, nakládání s chemickými prostředky, poskytování osobních ochranných pomůcek, začlenění dle požárního zatížení atd.).

  • Zpracování Kategorizace prací

  • Zpracování rizik na Vašem pracovišti - vyhledávání rizik na pracovištích, zjišťování jejich příčin,  vyhodnocování závažnosti, opatření k jejich odstranění a prevenci.

  • Vstupní a periodická školení vedoucích i řadových zaměstnanců.

  • Dokumentace požární ochrany, školení, vedení požární knihy, atd. 

 

 

 

 

BOZP servis kontakt:

    www.bozp-eich.cz

    Ing. Marek Eich

    558 434 342

    603 715 040

    m.eich@redos.cz

 

ÚVOD                KURZY              SEMINÁŘE             BOZP servis           O NÁS             KONTAKT            CERTIFIKÁTY