rekvalifikace, školení, daňové semináře, služby v oblasti BOZP a PO

ÚVOD                KURZY              SEMINÁŘE             BOZP servis           O NÁS             KONTAKT            CERTIFIKÁTY

 

Vzdělávací středisko REDOS založila v roce 1992 majitelka paní  Karla Wallerová. Za tuto dobu jsme si získali mnoho spokojených zákazníků, kteří se na nás opakovaně obracejí se svými žádostmi o školení. Těší nás, že mnozí s námi spolupracují již od začátku naší existence.  Ve své rekvalifikační činnosti úspěšně dlouhodobě také spolupracujeme s úřady práce z místního regionu.

 

  • Veškeré námi organizované kurzy a  školení vedou kvalifikovaní lektoři s platnými certifikáty dle platných norem a předpisů.
  • Potřebné kurzy máme akreditované Ministerstvem školství.
  • Na Vaši žádost provedeme konkrétní školení přímo na Vašem pracovišti.
  • Námi vyškoleným uchazečům na vyžádání vystavíme kdykoliv duplikáty průkazů.
  • Upozorníme Vás včas na termín provedení periodického proškolení a přezkoušení odborné způsobilosti Vašich zaměstnanců.
  • Archivujeme veškeré písemné materiály vyplývající ze školení.
  • Zajistíme pro Vás kompletní servis bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve Vaší firmě.

 

 

Profesionalita

Pro námi organizované kurzy vybíráme kvalifikované zkušené lektory. Klademe důraz na jejich další vzdělávání v dané oblasti,  aktualizaci problematiky.  Lektoři jsou pravidelně příslušnými certifikačními orgány seznamováni se změnami norem, předpisů a dalšími novinkami  dané problematiky. Na základě těchto školení a auditů jsou vystavovány protokoly. Veškeré certifikace jsou pro Vás připraveny k nahlédnutí.

Semináře s daňovou problematikou, problematikou sociálního a zdravotního pojištění a další pro Vás přednášejí odborní kvalifikovaní profesionálové z řad vedoucích pracovníků Finančního ředitelství Ostrava, OSSZ ve Frýdku-Místku, zkušení právníci s dlouholetou praxí apod.

 

Kompletní servis

Snažíme se o správné načasování Vámi potřebných školení. U námi proškolených účastníků, sledujeme termíny periodicity dalšího proškolení a přezkoušení. Upozorníme Vás vždy včas na nutnost prodloužení platnosti průkazů odborné způsobilosti Vašich zaměstnanců.  Archivujeme pro Vás veškeré materiály vyplývající z jednotlivých školení, ať se jedná o třídní knihy, osnovy, prezenční listiny, testy, přihlášky atd. Tyto materiály jsou Vám kdykoli k dispozici. Každému účastníku školení potvrzujeme jeho účast na školení.

 

Dostupnost

Školení provádíme v prostorách naší firmy. Semináře a školení pro větší počet osob probíhají v Národním domě ve Frýdku – Místku. Toto místo jsme zvolili záměrně pro jeho snadnou  dostupnost dopravními prostředky.

V případě Vašeho zájmu uspořádáme také školení přímo ve Vaší firmě. Firmy tuto službu často využívají, aby tak snížily dobu  nepřítomnosti  zaměstnanců na pracovišti na minimum. Školení se plánují a přizpůsobují tak, aby nenarušily chod firmy. Vycházíme z Vašich požadavků, potřeb a organizace provozu firmy. Některým firmám vyhovuje uspořádat školení v brzkých ranních hodinách, jiní dávají přednost školením při přelomu směn, aby se tak mohli účastnit jak zaměstnanci právě končící směnu, tak ti co právě nastupují. 

V případě zájmu není pro nás problém uspořádat školení přes víkend, případně o svátcích.

 

ÚVOD                KURZY              SEMINÁŘE             BOZP servis           O NÁS             KONTAKT            CERTIFIKÁTY