rekvalifikace, školení, daňové semináře, služby v oblasti BOZP a PO

ÚVOD                KURZY              SEMINÁŘE             BOZP servis           O NÁS             KONTAKT            CERTIFIKÁTY

 

Uplatňování DPH v roce 2018

 

 

Seminář je zaměřen na výklad aktuální problematiky DPH dle současně platné právní úpravy s připomenutím změn vyplývajících z posledních novelizací nejdůležitějších a nejfrekventovanějších ustanovení zákona o DPH. Pozornost bude věnována rovněž problémovým oblastem, především vykazování různých typů plnění a následných změn a oprav jak v přiznání k DPH, tak v kontrolním hlášení. Ve vazbě na kontrolní hlášení pro rok 2018 pak bude součástí semináře seznámení s promítnutím nálezu Ústavního soudu ČR do dané oblasti. 

 

LEKTOR: Ing. Dana Langerová  metodik Daně z přidané hodnoty, dlouhodobě působící lektor

 

TERMÍN :  09.02.2018

 

Variabilní symbol: 902              

 

Program:

·        Zálohové platby, platební kalendáře, splátkové kalendáře a vykazování DPH v přiznání k DPH a v kontrolním hlášení na straně poskytovatele i příjemce plnění

·        Opravy základu daně a výše daně a opravy odpočtu daně a jejich správné uvádění v přiznání k DPH a kontrolním hlášení na straně poskytovatele i příjemce plnění

·        Vyplňování údajů do přiznání k DPH ve vazbě na povinnost přiznat daň či plnění z pohledu časového a vazba na kontrolní hlášení

·        Sankce za porušení povinností souvisejících s kontrolním hlášením

·        Promítnutí nálezu Ústavního soudu ČR do oblasti kontrolních hlášení

·        Režimy přenesení daňové povinnosti na příjemce plnění (oblasti uplatňování s důrazem na opomíjenou oblast nemovitostí)

·        Společné podnikání plátců v rámci společnosti (dříve sdružení) v návaznosti na změnu pravidel dle zákona o DPH a postup dle přechodných ustanovení

·        Úprava změny vzniku povinnosti přiznat daň v návaznosti na dostatečnou určitost plnění

·        Institut nespolehlivého plátce a nespolehlivé osoby

·        Definice dlouhodobého majetku a nový přístup k leasingu

 

 

Místo konání: Národní dům, ul. Palackého 134, Frýdek –Místek 738 01

 

Zahájení: 8.30 hod presence probíhá od 7.45 hod

 

Cena:  950.-Kč  bez  21% DPH       Cena včetně DPH: 1.150.-Kč

 

Platba: Převodem z účtu – Komerční banka a.s.,   Číslo účtu: 56745781/0100

                Hotově u prezence na semináři 

Po připsání platby na náš účet obdržíte při prezenci na semináři daňový doklad.

 

Variabilní symbol: 902    

           Na semináři obdržíte bezplatně občerstvení ve formě kávy, čaje, dle Vaší chuti a volby.

Na Vaši účast se těší spolu s přednášejícím   Firma R E D O S   Wallerová Karla

IČ 12092606,  DIČ CZ 475731507,

Zápis  živnostenský rejstřík  Živnostenský  úřad města Frýdku-Místku ev.č. 380202-3542-01

                     

Adresa pro zasílání  pošty: Wallerová Karla - REDOS

                                                Legionářská 443, 738 01 Frýdek Místek 

 

- ELEKTRONICKÁ OBJEDNÁVKA SEMINÁŘŮ -

 

ÚVOD                KURZY              SEMINÁŘE             BOZP servis           O NÁS             KONTAKT            CERTIFIKÁTY