rekvalifikace, školení, daňové semináře, služby v oblasti BOZP a PO

ÚVOD                KURZY              SEMINÁŘE             BOZP servis           O NÁS             KONTAKT            CERTIFIKÁTY

 

NOVELA ZÁKONA O NEMOCENSKÉM POJIŠTĚNÍ

A POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ V ROCE 2018

 

 LEKTOR:   Ing. Zdenka Krajčíková, vedoucí odboru kontroly OSSZ, dlouhodobě působící lektorka

                  

TERMÍN 1:  01.12.2017, Variabilní symbol: 112   

TERMÍN 2:  19.01.2018, Variabilní symbol: 191 

 

          

 

Program:

·        Novela zákona č. 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění.

·        Zvýšení procentní výměry nemocenského.

·        Zavedení nové dávky nemocenského pojištění - otcovské poporodní péče.

·        Změna posuzování účasti na nemocenském pojištění u dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti u navazujících pojistných vztahů.

·        Změna účasti na pojištění u  dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti.

·        Změna při výpočtu denního vyměřovacího základu, rozhodného období, pravděpodobného příjmu.

·        Změna v předávání tiskopisů o trvání dočasné pracovní neschopnosti, ošetřování.

·        Další úpravy zákona č. 187/2006 Sb.

·        Přechodná ustanovení.

·         Aktuality řešené v oblasti nemocenského pojištění, sociálního zabezpečení v roce 2017.

·        Poznatky z kontrolní činnosti u zaměstnavatelů a při výplatě dávek nemocenského pojištění v návaznosti na mzdovou účtárnu zaměstnavatelů.

·        Informace o zavedení nové dávky nemocenského pojištění – dlouhodobého ošetřovného.

·        Různé, dotazy

 

MÍSTO KONÁNÍ: Národní dům, ul. Palackého 134, Frýdek -Místek 738 01

ZAHÁJENÍ: 8.30 hod presence probíhá od 7.45 hod

CENA: 950.-Kč bez 21% DPH Cena včetně DPH: 1.150.-Kč

PLATBA: Převodem z účtu - Komerční banka a.s., Číslo účtu: 56745781/0100

Po připsání platby na náš účet obdržíte při prezenci na semináři daňový doklad.

 

VARIABILNÍ SYMBOL: 112

 

           Na semináři obdržíte bezplatně občerstvení ve formě kávy, čaje, dle Vaší chuti a volby.

Na Vaši účast se těší spolu s přednášejícím   Firma R E D O S   Wallerová Karla

IČ 12092606,  DIČ CZ 475731507,

Zápis  živnostenský rejstřík  Živnostenský  úřad města Frýdku-Místku ev.č. 380202-3542-01

                     

Adresa pro zasílání  pošty: Wallerová Karla - REDOS

                                                Legionářská 443, 738 01 Frýdek Místek 

 

- ELEKTRONICKÁ OBJEDNÁVKA SEMINÁŘŮ -

 

ÚVOD                KURZY              SEMINÁŘE             BOZP servis           O NÁS             KONTAKT            CERTIFIKÁTY