rekvalifikace, školení, daňové semináře, služby v oblasti BOZP a PO

ÚVOD                KURZY              SEMINÁŘE             BOZP servis           O NÁS             KONTAKT            CERTIFIKÁTY

 

Zdaňování příjmů zaměstnanců, příprava na roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2018, změny v závislé činnosti pro rok 2019

Seminář je zaměřen na aktuální otázky a změny v oblasti daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti pro zdaňovací období 2018 a pro rok 2019

LEKTOR:  Ing. Dagmar Lokajová specialista daně z příjmů, praxe na Finančním ředitelství v Ostravě, dlouhodobě působící lektorka

                  

TERMÍN :  21.01.2019

 

Program:

 

·        Vedení údajů pro daňové účely v návaznosti na GDPR

·        Minimální mzda a její aplikace dle zákona o daních z příjmů

·        Náprava v minulosti zdaněných příjmů podle § 4 odst. 3 zákona o daních z příjmů v návaznosti na rozsudek KS v Ostravě z května 2018

·        Nepeněžní plnění pro účely poskytování zaměstnaneckých benefitů

·        Zdanění příjmů z náhrady za ztrátu na výdělku

·        Příjmy zdaňované „srážkovou daní“, výpočet daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně, příklady

·        Výpočet zálohy na daň, solidární zvýšení daně, učinění prohlášení k dani písemně nebo elektronicky, náležitosti prohlášení k dani, doklady, kterými je poplatník povinen prokázat plátci daně nárok na slevy na dani, na daňové zvýhodnění

·        Podmínky pro uplatnění slev na dani, nárok na uplatnění základní slevy, slev na invaliditu, slevy na držitele průkazu ZTP/P, slevy na studenta

·        Podmínky pro uplatnění daňového zvýhodnění na vyživované dítě žijící s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti, podmínky pro uplatnění daňového zvýhodnění na zletilé dítě, posouzení soustavné přípravy na budoucí povolání, uplatnění daňového zvýhodnění na zletilé dítě, kterému byl přiznán invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně

·        Opravy nesprávně přiznaného daňového zvýhodnění. Opravy nesprávně sražených záloh na daň, opravy nesprávně sražené daně, kdy vzniká zaměstnanci povinnost podat daňové přiznání

·        Náležitosti mzdových listů, prokazování nároku na uplatnění slev na dani, daňového zvýhodnění a nezdanitelné části základu daně při výpočtu ročního zúčtování

·        Podmínky pro provedení ročního zúčtování, žádost o provedení ročního zúčtování v písemné nebo elektronické formě (platné tiskopisy)

·        Snížení základu daně o nezdanitelnou část základu daně např. dary (bezúplatné plnění), podmínky pro odečet úroků z úvěrů použitých na pořízení bytových potřeb,  pojistné zaplacené na soukromé životní pojištění, na penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření, příklady z praxe

·        Povinnost podat přiznán í k dani z příjmů fyzických osob

·        Povinnosti plátců daně, informace o platných tiskopisech, informace o připravovaných změnách ve zdaňování příjmů zaměstnanců a změnách v tiskopisech

·        Zodpovězení dotazů, závěr 

 Program semináře může být aktuálně upraven.

Účastníci obdrží písemné materiály k danému tématu.

 

 

MÍSTO KONÁNÍ: Národní dům, ul. Palackého 134, Frýdek - Místek 738 01

 

ZAHÁJENÍ: 8.30 hod presence probíhá od 7.45 hod

 

CENA: 950.-KČ bez 21% DPH Cena včetně DPH: 1.150.-KČ

 

PLATBA: Převodem z účtu - Komerční banka a.s., Číslo účtu: 56745781/0100

Po zaslání elektronické objednávky Vám vysavíme a zašleme fakturu.

 

           Na semináři obdržíte bezplatně občerstvení ve formě kávy, čaje, dle Vaší chuti a volby.

Na Vaši účast se těší spolu s přednášející Firma R E D O S Wallerová Karla

IČ 12092606,  DIČ CZ 475731507,

Zápis  živnostenský rejstřík  Živnostenský  úřad města Frýdku-Místku ev.č. 380202-3542-01

                     

Adresa pro zasílání  pošty: Wallerová Karla - REDOS

                                                Legionářská 443, 738 01 Frýdek Místek 

 

- ELEKTRONICKÁ OBJEDNÁVKA SEMINÁŘŮ -

 

ÚVOD                KURZY              SEMINÁŘE             BOZP servis           O NÁS             KONTAKT            CERTIFIKÁTY