rekvalifikace, školení, daňové semináře, služby v oblasti BOZP a PO

ÚVOD                KURZY              SEMINÁŘE             BOZP servis           O NÁS             KONTAKT            CERTIFIKÁTY

 

Zdaňování příjmů ze závislé činnosti zaměstnanců, změny pro rok 2017 a 2018

 

Semináře je zaměřen na aktuální otázky a změny v oblasti daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti pro zdaňovací období 2017 a pro rok 2018 podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zejména zákona č. 170/2017 Sb. (daňový balíček)

 

LEKTOR:  Ing. Dagmar Lokajová specialista daně z příjmů, praxe na Finančním ředitelství v Ostravě, dlouhodobě působící lektorka

                  

TERMÍN :  23.01.2018

 

Variabilní symbol: 231              

 

Program:

·        Změny ve zdaňování mezd přijaté zákonem č. 170/2017 Sb. a dalšími předpisy novelizujícími zákon o daních z příjmů pro rok 2017 a 2018.

·        Zvýšení daňového zvýhodnění na druhé, třetí a každé další dítě ještě pro rok 2017, zvýšení daňového zvýhodnění na první dítě pro rok 2018, problematika uplatnění a prokázání nároku na daňové zvýhodnění poplatníkem, nárok na výplatu daňového bonusu, soustavná příprava na budoucí povolání, souvislosti se zrušením § 35ca zákona o daních z příjmů.

·        Nový vzor č. 26 tiskopisu Prohlášení k dani pro zdaňovací období 2018, možnost učinit prohlášení elektronicky.

·        Zdaňování příjmů z dohod o provedení práce a nově příjmů malého rozsahu srážkovou daní, nový tiskopis potvrzení pro rok 2018

·        Změny v nezdanitelné části základu daně např. zvýšení hodnoty bezúplatného plnění při odběru krve, aktuální problematika odpočtu úroků z úvěrů v souvislosti s pořízením bytové potřeby, změny v odpočtu na penzijní připojištění se státním příspěvkem, penzijní pojištění a doplňkové penzijní spoření, změny v odpočtu na soukromé životní pojištění, problematika odpočtu za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání, praktické příklady.

·        Aktuální problematika uplatnění slev na dani podle § 35ba, změny podmínek při uplatňování slev na dani pro invaliditu a průkaz ZTP/P pro rok 2018, změny u školkovného, příklady z praxe.

·        Problematika vybraných benefitů, nově daňové osvobození nepeněžních plnění na tištěné knihy.

·        Žádost zaměstnance o provedení ročního zúčtování za rok 2017, lhůta pro podání žádosti, dodatečný podpis prohlášení k dani.

·        Kontrola správnosti zdanění příjmů zaměstnanců, plnění např. z konkurenční doložky, roční zúčtování záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a daňového zvýhodnění, zahrnutí příjmů zdaněných zvláštní sazbu daně do ročního zúčtování.

·        Podmínky vzniku povinnosti zaměstnance podat daňové přiznání, solidární zvýšení daně, daňový režim doplatků mezd za minulé roky a úroků z dlužné mzdy, tiskopis daňového přiznání pro poplatníky s příjmy ze závislé činnosti, povinné přílohy.

·        Daňoví nerezidenti, uplatnění daňových výhod.

·        Opravy chyb na zálohách a daňovém zvýhodnění.

·        Vyúčtování daně a ostatní daňové tiskopisy včetně změn.

·        Diskuse a odpovědi na dotazy.

 

Program semináře může být aktuálně upraven.

Účastníci obdrží písemné materiály k danému tématu.

 

 

MÍSTO KONÁNÍ: Národní dům, ul. Palackého 134, Frýdek - Místek 738 01

 

ZAHÁJENÍ: 8.30 hod presence probíhá od 7.45 hod

 

CENA: 950.-KČ bez 21% DPH Cena včetně DPH: 1.150.-KČ

 

PLATBA: Převodem z účtu - Komerční banka a.s., Číslo účtu: 56745781/0100

Po připsání platby na náš účet obdržíte při prezenci na semináři daňový doklad.

 

VARIABILNÍ SYMBOL: 231

 

           Na semináři obdržíte bezplatně občerstvení ve formě kávy, čaje, dle Vaší chuti a volby.

Na Vaši účast se těší spolu s přednášejícím   Firma R E D O S   Wallerová Karla

IČ 12092606,  DIČ CZ 475731507,

Zápis  živnostenský rejstřík  Živnostenský  úřad města Frýdku-Místku ev.č. 380202-3542-01

                     

Adresa pro zasílání  pošty: Wallerová Karla - REDOS

                                                Legionářská 443, 738 01 Frýdek Místek 

 

- ELEKTRONICKÁ OBJEDNÁVKA SEMINÁŘŮ -

 

ÚVOD                KURZY              SEMINÁŘE             BOZP servis           O NÁS             KONTAKT            CERTIFIKÁTY