rekvalifikace, školení, daňové semináře, služby v oblasti BOZP a PO

ÚVOD                KURZY              SEMINÁŘE             BOZP servis           O NÁS             KONTAKT            CERTIFIKÁTY

KURZ STROJNÍKŮ

STAVEBNÍCH STROJŮ

 ZÁKLADNÍ KURZ  

      Kurz je určen pro uchazeče,  kteří potřebují získat průkaz strojníka:

      -  obsluha nakladačů, dozerů, rypadel, silničních válců, kompresorů, vrtných souprav atd.

    

   Podmínky pro přijetí do základního kurzu:

   - osoba starší 18ti let

   - zdravotní způsobilost potvrzená v přihlášce lékařem

   - odpracování 400 resp. 200 hodin (dle typu stroje) na požadovaném stroji pod dozorem strojníka s platným strojnickým

     průkazem (možno zajistit)
   - u kolových strojů řidičský průkaz skupiny B (stroj do 3,5t), skupiny C nebo T (stroj nad3.5t)
   - dokladová fotografie 1ks
  
Uchazeči základního kurzu si s sebou vezmou vyplněnou
   
Přihlášku k odborné zkoušce - strojník

 

   Kurzovné (Ceny jsou konečné, včetně zkoušek, materiálů):

 

1 skupina strojů

(Příklad - nakladače kolové)

3.750.- Kč

2 různé skupiny strojů

(Příklad - nakladače kolové, lopatová rýpadla kolová)

5.300.- Kč

Příplatek za doplnění druhého typu podvozku (kolová, pásová) v rámci téže skupiny

(Příklad – při absolvování základního kurzu na nakladače kolové, lze za příplatek absolvovat zkoušku na skupinu nakladače pásové)

1.150.- Kč

 

Výhodná cena - celkem lze získat oprávnění na 3 skupiny strojů dle ceníku za  6.450.- Kč

 

     Při zájmu o praktický zácvik u základního a rozšiřovacího kurzu je  toto nutno objednat zvlášť.

     Praktický zácvik zajišťujeme na  námi smluvně zajištěných pracovištích.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  ROZŠIŘOVACÍ KURZ 

     Kurz je určen pro strojníky, kteří již jsou držiteli strojnického průkazu a mají zájem si jej rozšířit o další skupinu strojů.

 

      Podmínky pro přijetí do rozšiřovacího kurzu:

      - osoba starší 18ti let

      - zdravotní způsobilost potvrzená v přihlášce lékařem

      - odpracování 200 hodin na požadovaném typu stroje pod dozorem strojníka s platným strojnickým průkazem

 

Kurzovné (včetně praktických, teoretických zkoušek a materiálů):

 

1 skupina strojů

(Příklad - nakladače kolové)

2.790.- Kč

2 různé skupiny strojů

(Příklad - nakladače kolové, válce silniční)

4.300.- Kč

Příplatek za doplnění druhého typu podvozku (kolová, pásová) v rámci téže skupiny

(Příklad – při absolvování základního kurzu na nakladače kolové, lze za příplatek absolvovat zkoušku na skupinu nakladače pásové)

1.150.- Kč

 

 

 Uchazeči rozšiřovacího kurzu si s sebou vezmou vyplněnou
 
Přihlášku k odborné zkoušce - strojník

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  OPAKOVACÍ KURZ 

       Kurz je určen pro zájemce o prodloužení platnosti stávajícího průkazu - perioda je 24 měsíců.

 

     Kurzovné: 396.- Kč

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

  ŠKOLENÍ OBSLUHY PALETIZAČNÍCH VIDLIC

 

Školení je určeno pro strojníky, kteří již jsou držiteli strojnického průkazu a obsluhují stavební stroj, na který je   možno instalovat paletizační vidlice. Školení je jednorázové a není nutno jej opakovat. Dokladem o absolvování je kupón do strojnického průkazu.

 

Výuka probíhá vždy po skončení opakovacího školení strojníků - od 10.00 hod.

 

      Kurzovné: 396.- Kč

 

 

 

 

  Cena základního kurzu je osvobozena od dph, u ostatních kurzů a školení platí sazba 21%.

Platné termíny s možností elektronického přihlášení zde:

  ELEKTRONICKÁ OBJEDNÁVKA

ÚVOD                KURZY              SEMINÁŘE             BOZP servis           O NÁS             KONTAKT            CERTIFIKÁT